Elektroniczna Skrzynka Skarg i Wniosków

Elektroniczna Skrzynka Skarg i Wniosków umożliwia Państwu zgłaszanie swoich wniosków, propozycji usprawnień, a także skarg przez poniższy anonimowy formularz.

Mogą Państwo umieszczać tutaj informacje o problemach, zdarzeniach i nieprawidłowościach, które Państwa zdaniem wymagają interwencji władz Uczelni. Żaden ze zgłoszonych tutaj problemów nie pozostanie bez reakcji, przy zachowaniu pełnej anonimowości zgłaszających, jeśli sobie tego życzą.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji Uczelni, i doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie albo nienależyte wykonywanie zadań przez organy Uczelni, wykładowców lub pracowników administracyjnych.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać odpowiedź od władz WWSIS, to prosimy o podanie dowolnego adresu e-mail.