Podstawy grafiki, Anna Kwarta

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotycz prowadzącego: Podstawy grafiki, Anna Kwarta

Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
(P5) PUNKTUALNOŚĆ ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ
(P6) JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
(P7) ZGODNOŚĆ ZAKRESU ZAJĘĆ WYMAGANIAMI KOŃCOWYMI PODCZAS ICH ZALICZANIA
(P8) OBIEKTYWNE, SPRAWIEDLIWE I RZETELNE OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI STUDENTÓW
(P9) DOSTĘP DO PROWADZĄCEGO
(P10) KULTURA OSOBISTA, STOSUNEK DO STUDENTÓW
(P11) OSIĄGNIĘCIE CELÓW PRZEDMIOTU - WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
(P12) OGÓLNA JAKOŚĆ PRACY WYKŁADOWCY
(P1) PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PROWADZĄCEGO DO ZAJĘĆ
(P13) DODATKOWE UWAGI