Losy Zawodowe Absolwenta

WITAJ W ANKIECIE BADAJĄCEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW WWSIS!

Działając na podstawie art. 352 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nasza uczelnia prowadzi badanie losów absolwentów. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w ankiecie przeprowadzanej w ramach projektu Losy zawodowe absolwentów Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.
Celem badania jest poznanie sposobu kształtowania się drogi zawodowej absolwentów naszej Uczelni. Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety wypełnianej przez Państwa po 1 roku, następnie po 3 i 5 latach od daty obrony pracy licencjackiej/inżynieryjnej/magisterskiej. Badanie jest poufne, a dane przekazane przez Państwa posłużą wyłącznie do zestawień statystycznych.

Rok ukończenia studiów

Kierunek ukończenia studiów

Forma studiów

Stopień ukończonych studiów

Czy aktualnie Pan/i 
 

Pytanie nr 1. W jakim czasie od ukończenia studiów znalazł/a Pan/i pracę?

Pytanie nr 2. Gdzie Pan/i obecnie pracuje?

Pytanie nr 3. Jakie stanowisko Pan/i zajmuje w miejscu pracy?

Pytanie nr 4. Czy branża, w jakiej Pan/i obecnie pracuje, jest związana jest z ukończonym kierunkiem studiów?

Pytanie nr 5. Proszę podać lokalizację obecnego miejsca pracy

Pytanie nr 6. Na jaką umowę jest Pan/i zatrudniony/a?

Pytanie nr 7. Jaki jest Pana/i czas pracy?

Pytanie nr 8. Czy Pana/i praca związana jest z wykształceniem zdobytym w WWSIS?

Pytanie nr 9. Jak Pan/i ocenia przydatność wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów w swojej pracy zawodowej?

Pytanie nr 10. Czy po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia w WWSIS ukończył/a Pan/i studia na poziomie wyższym?

Pytanie nr 11. Czy studia w WWSIS spełniły Pana/i oczekiwania?

Pytanie nr 12. Czy zamierza Pan/Pani w ciągu najbliższych 5 lat rozpocząć kolejne studia ? Jeśli tak proszę przejść do punktu 13.

Pytanie nr 13. Co będzie miało Pana/Pani zdaniem największy wpływ na wybór potencjalnego kierunku?

Pytanie nr 14. Jakie czynniki u Pana/Pani decydują o wyborze uczelni? (proszę wybrać 2)

Pytanie nr 15. Czy jest Pan/i zainteresowany wydarzeniami organizowanymi dla absolwentów WWSIS?