Biznesplan, Piotr Kardasz

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotycz prowadzącego: Biznesplan, Piotr Kardasz

Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi
(P1) PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE PROWADZĄCEGO DO ZAJĘĆ
(P2) UMIEJĘTNOŚĆ ZAINTERESOWANIA STUDENTÓW PRZEDMIOTEM
(P3) WYRAŹNE OKREŚLENIE CELÓW PRZEDMIOTU - WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZDOBYTE
(P4) METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ - TEMPO, UPORZĄDKOWANIE, KOMUNIKATYWNOŚĆ, INTERAKCJA ZE STUDENTAMI, DOBÓR PRZYKŁADÓW
(P5) PUNKTUALNOŚĆ ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ
(P6) JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
(P7) ZGODNOŚĆ ZAKRESU ZAJĘĆ WYMAGANIAMI KOŃCOWYMI PODCZAS ICH ZALICZANIA
(P8) OBIEKTYWNE, SPRAWIEDLIWE I RZETELNE OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI STUDENTÓW
(P9) DOSTĘP DO PROWADZĄCEGO
(P10) KULTURA OSOBISTA, STOSUNEK DO STUDENTÓW