badania poziomu satysfakcji studenta

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: badania poziomu satysfakcji studenta

Semestr studiów
Forma studiów
Kierunek studiów
Ocena poziomu zadowolenia z kierunku studiów
Ocena poziomu zadowolenia z organizacji studiów i infrastruktury dydaktycznej Uczelni
Co kierowało Tobą w wyborze studiów? (wybierz maks. 3)
Ocena obiegu informacji na Uczelni (dostęp do aktualności, informacji o odwołanych/przełożonych zajęciach, godzinach rektorskich itp.)
Ocena planu zajęć
Ocena strony internetowej Uczelni
Ocena platformy e-learningowej
Ocena dostępności i pracy Dziekana właściwego Wydziału
Ocena dostępności i pracy Rektora
Ocena pracy Dziekanatu - kompetencje, rzetelność, uprzejmość, przestrzeganie godzin urzędowania
Ocena obsługi na portierni
Ocena pracy administratora sieci komputerowej
Ocena wyposażenia biblioteki
Ocena udogodnień dla osób niepełnosprawnych
Ocena poziomu kształcenia w Uczelni
Ocena możliwości własnego rozwoju w oparciu o zajęcia prowadzone w Uczelni
Wymień zajęcia, które oceniasz najlepiej (maks. 3)
Czy jesteś zainteresowany udziałem w programie Erasmus+?
Wymień zajęcia, które oceniasz najgorzej (maks. 3)
Preferowana forma nauki w roku akademickim 2021/2022
Dodatkowe uwagi