Specjalistyczna pracownia dyplomowa, dr hab. Katarzyna Pentoś

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Specjalistyczna pracownia dyplomowa, dr hab. Katarzyna Pentoś

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Archiwizacja komputerowa dokumentów i danych, dr Paweł Morawiec

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Archiwizacja komputerowa dokumentów i danych, dr Paweł Morawiec

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Specjalistyczna pracownia dyplomowa, dr inż. Łukasz Jeleń

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Specjalistyczna pracownia dyplomowa, dr inż. Łukasz Jeleń

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Zajęcia specjalnościowe (Programowanie gier komputerowych), mgr inż. Maciej Celmer

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Zajęcia specjalnościowe (Programowanie gier komputerowych), mgr inż. Maciej Celmer

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Seminarium dyplomowe, dr Ryszarda Getko

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Seminarium dyplomowe, dr Ryszarda Getko

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Seminarium dyplomowe, dr hab. Andrzej Muciek

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Seminarium dyplomowe, dr hab. Andrzej Muciek

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Projekt zespołowy (Programowanie urządzeń mobilnych), mgr inż. Stanisław Lota

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Projekt zespołowy (Programowanie urządzeń mobilnych), mgr inż. Stanisław Lota

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Projekt zespołowy (grafika komputerowa), mgr Maciej Kaźmierczak

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Projekt zespołowy (grafika komputerowa), mgr Maciej Kaźmierczak

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Projekt zespołowy, mgr inż. Konrad Ożdżyński

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Projekt zespołowy (programowanie), mgr inż. Konrad Ożdżyński

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi

Podstawy elektroniki i miernictwa, dr inż. Marek Jasiński

Witamy w Studenckiej Ankiecie Ewaluacyjnej
Ankieta dotyczy: Podstawy elektroniki i miernictwa, dr inż. Marek Jasiński

Przygotowanie merytoryczne
Umiejętność zainteresowania studentów przedmiotem
Wyraźne określenie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności, które mają zostać zdobyte
Metody prowadzenia zajęć - tempo, uporządkowanie, komunikatywność, interakcja ze studentami, dobór przykładów
Punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć
Jakość i dostępność materiałów dydaktycznych
Zgodność zakresu zajęć z wymaganiami końcowymi podczas ich zaliczania
Obiektywne, sprawiedliwe i rzetelne ocenianie wiedzy i umiejętności studentów
Dostęp do prowadzącego
Kultura osobista, stosunek do studentów
Osiągnięcie celów przedmiotu - wiedzy i umiejętności
Ogólna jakość pracy wykładowcy
Dodatkowe uwagi