Studencka Ankieta Ewaluacyjna

Studencka Ankieta Ewaluacyjna umożliwia ocenę pracy nauczycieli akademickich oraz prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.

Jest to dla Uczelni cenna informacja zwrotna, pomocna w podwyższaniu poziomu kształcenia oraz eliminowaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Ankieta składa się z dwunastu pytań jednokrotnego wyboru z pięciostopniową skalą (1-bardzo źle, 2-źle, 3-średnio, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) oraz jednego pytania otwartego, w którym mogą Państwo zgłosić swoje uwagi i komentarze dotyczące danego wykładowcy.

Ankietyzacja: semestr zimowy 2021/2022