Badanie Losów Absolwentów

Każdego roku mury Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej opuszczają absolwenci, którzy kończą studia wyposażeni w specjalistyczną wiedzę i umiejętności. Obejmują różnorodne, niekiedy eksponowane stanowiska.
Uczelni bardzo zależy na kontakcie z wychowankami, śledzeniu ich ścieżki zawodowej oraz budowaniu relacji koleżeńskich i towarzyskich.
Uczelnia oferuje także możliwości dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych oraz kursach.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety absolwenta!

Każda wypełniona ankieta absolwenta jest dla nas cennym źródłem wiedzy na temat wymagań stawianych kandydatom do pracy na współczesnym rynku pracy. W konsekwencji zebranego materiału badawczego będą tworzone opracowania statystyczne, które będą szczególnie ważną informacją o odpowiednim wyborze ścieżki zawodowej oraz ułatwią studentom oraz absolwentom planowanie kolejnych kroków w swojej karierze. Jest to również nieocenione źródło informacji dla kandydatów na studia oraz dla pracodawców.
Badanie przeprowadzane w ramach analizy losów absolwentów WWSIS obejmuje każdy rocznik opuszczających mury uczelni i ma ono charakter panelowy – po wyrażeniu zgody na badanie przez absolwenta jest ono przeprowadzane za pomocą ankiety służącej do badania losów absolwentów:
* po roku od czasu zakończenia studiów,
* po trzech latach od złożenia egzaminu dyplomowego,
* po pięciu latach od złożenia egzaminu dyplomowego.
Zastosowanie metody panelowej pozwala na uchwycenie dynamiki zmian w karierze zawodowej absolwentów.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ