Studencka Ankieta Ewaluacyjna

Studencka Ankieta Ewaluacyjna umożliwia ocenę pracy nauczycieli akademickich oraz prowadzonych przez nich zajęć dydaktycznych.

Jest to dla Uczelni cenna informacja zwrotna, pomocna w podwyższaniu poziomu kształcenia oraz eliminowaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Ankieta składa się z dwunastu pytań jednokrotnego wyboru z pięciostopniową skalą (1-bardzo źle, 2-źle, 3-średnio, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) oraz jednego pytania otwartego, w którym mogą Państwo zgłosić swoje uwagi i komentarze dotyczące danego wykładowcy.

ARCHIWUM ANKIETYZACJI
Ankietyzacja – semestr letni 2019/2020
Ankietyzacja – semestr zimowy 2019/2020
Ankietyzacja – semestr letni 2018/2019
Ankietyzacja – semestr zimowy 2018/2019
Semestr zimowy 2017/2018 (Informatyka, studia I-go stopnia)
Semestr zimowy 2017/2018 (Informatyka, studia II-go stopnia)
Semestr letni 2017/2018 (Informatyka, studia I-go stopnia)